TI

Samuel Issa Förlag

ሽወደንኛ ተማሃር ብቋንቋኻ

Vad våra kunder tycker

  • "Läromedlet fungerar utmärkt som en grundbok i det svenska språket. Dessutom läser eleverna allt på sitt modersmål vilket förenklar enormt för eleverna."
    Lina Magnusson, 2017-09-20
  • "Köpte in den här boken (Svenska språket på tigrinja) som komplement till en eritreansk elev som hade det väldigt tufft med den svenska grammatiken (vilket är fullt förståeligt), men tack vare boken så har det nu verkligen lossnat för honom och han har fått en helt ny förståelse och självförtroende i sitt nya språk."
    Caroline Guth (SFI-lärare), 2017-07-14
  • "Jag har haft en elev som inte gjorde så mycket på lektionerna så jag tänkte att jag skulle testa ert läromedel på honom. Jag gav honom boken och efter tio minuter arbetade han effektivt i boken och han blev som en helt ny elev."
    Margareta Borgenfalk, 2017-09-20

መምሃሪመጽሓፍቲ

ሽወደንኛ ብዓረብኛ
ሽወደንኛ ብዓረብኛ
እዛ መጽሓፍ እዚኣ ብቋንቋ ዓረብ ዝዛረብን መምህር ናይ ኢሰፍን(SFI)ብዝኾነ ሰብ ዝተዳለወት እያ። ከምኡ ውን ኣብ ተማሃሮ(SFI)ዝተፈተነት እያ።እዛ መጽሓፍቋንቋሽወደን ውጽኢታዊ ትምህርቲ ቋንቋሽወደን ንወጻእተኛታት ትህብ፡ ብዝያዳ ድማ ንወጻእተኛታት ኣዝዮም ኣገደስቲ ኣብ ዝኾኑ ነገራት ኣተኵራ ትምህር። ከምኡ ውን እቶም ኣብ መዓልታዊ ሂወትና እንጥቀመሎምን ልሙዳትን ዝኾኑ ቃላትን ምሉእ ሓሳባትን ዝርርብን ትምህረና። ኣብዛ መጽሓፍ ዘሎ ኩሉ ቃላትን መግለጺታትን ብቋንቋ ኣደ ተተርጕሙ ኣሎ። ኣብ ነፍስወከፍ ምዕራፍ ብዙሕ ሕቶታት ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ገጻት ናይዛ መጽሓፍ ድማመልሲ ናይዚ ኩሉ ሕቶታት ይርከብ። ስለዚመልስኹም ከተረኣእይዎ/ቸክ ክትገብርዎ ትኽእሉ።እዛ መጽሓፍ ባዕልኻ ክትመሃር ብዝሰማማዕ መንገዲ ዝተሰርሐትን መቀጸልታ ናይ ቀዳማይ ክፋልቋንቋሽወደንSvenska språketእያ።
ሽወደንኛ ብዓረብኛ

ሽወደንኛ ብዓረብኛ

እዛ መጽሓፍ እዚኣ ብቋንቋ ዓረብ ዝዛረብን መምህር ናይ ኢሰፍን(SFI)ብዝኾነ ሰብ ዝተዳለወት እያ። ከምኡ ውን ኣብ ተማሃሮ(SFI)ዝተፈተነት እያ።እዛ መጽሓፍቋንቋሽወደን ውጽኢታዊ ትምህርቲ ቋንቋሽወደን ንወጻእተኛታት ትህብ፡ ብዝያዳ ድማ ንወጻእተኛታት ኣዝዮም ኣገደስቲ ኣብ ዝኾኑ ነገራት ኣተኵራ ትምህር። ከምኡ ውን እቶም ኣብ መዓልታዊ ሂወትና እንጥቀመሎምን ልሙዳትን ዝኾኑ ቃላትን ምሉእ ሓሳባትን ዝርርብን ትምህረና። ኣብዛ መጽሓፍ ዘሎ ኩሉ ቃላትን መግለጺታትን ብቋንቋ ኣደ ተተርጕሙ ኣሎ። ኣብ ነፍስወከፍ ምዕራፍ ብዙሕ ሕቶታት ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ገጻት ናይዛ መጽሓፍ ድማመልሲ ናይዚ ኩሉ ሕቶታት ይርከብ። ስለዚመልስኹም ከተረኣእይዎ/ቸክ ክትገብርዎ ትኽእሉ።እዛ መጽሓፍ ባዕልኻ ክትመሃር ብዝሰማማዕ መንገዲ ዝተሰርሐትን መቀጸልታ ናይ ቀዳማይ ክፋልቋንቋሽወደንSvenska språketእያ።

ሕጂግዛእመጽሓፍ →
 


ሽወደንኛ ብፐርሺስካ
ሽወደንኛ ብፐርሺስካ
እዛ መጽሓፍ እዚኣ ብቋንቋ ዓረብ ዝዛረብን መምህር ናይ ኢሰፍን(SFI)ብዝኾነ ሰብ ዝተዳለወት እያ። ከምኡ ውን ኣብ ተማሃሮ(SFI)ዝተፈተነት እያ።እዛ መጽሓፍቋንቋሽወደን ውጽኢታዊ ትምህርቲ ቋንቋሽወደን ንወጻእተኛታት ትህብ፡ ብዝያዳ ድማ ንወጻእተኛታት ኣዝዮም ኣገደስቲ ኣብ ዝኾኑ ነገራት ኣተኵራ ትምህር። ከምኡ ውን እቶም ኣብ መዓልታዊ ሂወትና እንጥቀመሎምን ልሙዳትን ዝኾኑ ቃላትን ምሉእ ሓሳባትን ዝርርብን ትምህረና። ኣብዛ መጽሓፍ ዘሎ ኩሉ ቃላትን መግለጺታትን ብቋንቋ ኣደ ተተርጕሙ ኣሎ። ኣብ ነፍስወከፍ ምዕራፍ ብዙሕ ሕቶታት ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ገጻት ናይዛ መጽሓፍ ድማመልሲ ናይዚ ኩሉ ሕቶታት ይርከብ። ስለዚመልስኹም ከተረኣእይዎ/ቸክ ክትገብርዎ ትኽእሉ።እዛ መጽሓፍ ባዕልኻ ክትመሃር ብዝሰማማዕ መንገዲ ዝተሰርሐትን መቀጸልታ ናይ ቀዳማይ ክፋልቋንቋሽወደንSvenska språketእያ።
ሽወደንኛ ብፐርሺስካ

ሽወደንኛ ብፐርሺስካ

እዛ መጽሓፍ እዚኣ ብቋንቋ ዓረብ ዝዛረብን መምህር ናይ ኢሰፍን(SFI)ብዝኾነ ሰብ ዝተዳለወት እያ። ከምኡ ውን ኣብ ተማሃሮ(SFI)ዝተፈተነት እያ።እዛ መጽሓፍቋንቋሽወደን ውጽኢታዊ ትምህርቲ ቋንቋሽወደን ንወጻእተኛታት ትህብ፡ ብዝያዳ ድማ ንወጻእተኛታት ኣዝዮም ኣገደስቲ ኣብ ዝኾኑ ነገራት ኣተኵራ ትምህር። ከምኡ ውን እቶም ኣብ መዓልታዊ ሂወትና እንጥቀመሎምን ልሙዳትን ዝኾኑ ቃላትን ምሉእ ሓሳባትን ዝርርብን ትምህረና። ኣብዛ መጽሓፍ ዘሎ ኩሉ ቃላትን መግለጺታትን ብቋንቋ ኣደ ተተርጕሙ ኣሎ። ኣብ ነፍስወከፍ ምዕራፍ ብዙሕ ሕቶታት ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ገጻት ናይዛ መጽሓፍ ድማመልሲ ናይዚ ኩሉ ሕቶታት ይርከብ። ስለዚመልስኹም ከተረኣእይዎ/ቸክ ክትገብርዎ ትኽእሉ።እዛ መጽሓፍ ባዕልኻ ክትመሃር ብዝሰማማዕ መንገዲ ዝተሰርሐትን መቀጸልታ ናይ ቀዳማይ ክፋልቋንቋሽወደንSvenska språketእያ።

ሕጂግዛእመጽሓፍ →
 


ቋንቋሽወደን
ቋንቋሽወደን
.እዛ መጽሓፍቋንቋሽወደን ውጽኢታዊ ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ትህብ። ከምኡ ውን ንሓደስቲ/ጀመርቲ ኣዝዮም ኣገደስቲ ኣብ ዝኾኑ ነገራት ኣተኵራ ትምህር። እዛመጽሓፍ እዚኣ ከም መምሃሪ መጽሓፍቋንቋ ሽወደንክንጥቀመላ ንኽእል ከምኡ ውን ባዕልኻ ክትማሃር ምስ እትደሊ። ከም ካልኣይ ዕላማ ውን እቶም ኣብ መዓልታዊ ሂወትና እንጥቀመሎምን ልሙዳትን ዝኾኑ ቃላትን ምሉእ ሓሳባትን ዝርርብን ትምህረና። እዛመጽሓፍ እዚኣ ብመምህርቋንቋሽወደን ዝተዳለወትን ብ ተማሃሮ ዝተፈተነትን እያ።.


እዛመጽሓፍ እዚኣ ንመባእታዊ ፍልጠትቋንቋ ሽወደን ንዘለዎም ንኣሽቱን ዓበይትን ወጻእተኛታት ዝዓለመት እያ። ብዝያዳ ድማ ኣብቲ ንወጻእተኛታት ዝብርትዖም ክፋላት ናይቲ ቋንቋ ኣተኲራ ትሰርሕ።እዛመጽሓፍ ብዙሕ ዝስራሕ ዕዮ/ሕቶታት ኣለዋ። ኣብ መወዳእታ ናይዛ መጽሓፍ ድማ መልሲ ናይዚ ኩሉ ሕቶታት ይርከብ። ስለዚ መልስኹም ከተረኣእይዎ/ቸክ ክትገብርዎ ትኽእሉ።.

ቋንቋሽወደን

ቋንቋሽወደን

.እዛ መጽሓፍቋንቋሽወደን ውጽኢታዊ ትምህርቲ ቋንቋ ሽወደን ትህብ። ከምኡ ውን ንሓደስቲ/ጀመርቲ ኣዝዮም ኣገደስቲ ኣብ ዝኾኑ ነገራት ኣተኵራ ትምህር። እዛመጽሓፍ እዚኣ ከም መምሃሪ መጽሓፍቋንቋ ሽወደንክንጥቀመላ ንኽእል ከምኡ ውን ባዕልኻ ክትማሃር ምስ እትደሊ። ከም ካልኣይ ዕላማ ውን እቶም ኣብ መዓልታዊ ሂወትና እንጥቀመሎምን ልሙዳትን ዝኾኑ ቃላትን ምሉእ ሓሳባትን ዝርርብን ትምህረና። እዛመጽሓፍ እዚኣ ብመምህርቋንቋሽወደን ዝተዳለወትን ብ ተማሃሮ ዝተፈተነትን እያ።.


እዛመጽሓፍ እዚኣ ንመባእታዊ ፍልጠትቋንቋ ሽወደን ንዘለዎም ንኣሽቱን ዓበይትን ወጻእተኛታት ዝዓለመት እያ። ብዝያዳ ድማ ኣብቲ ንወጻእተኛታት ዝብርትዖም ክፋላት ናይቲ ቋንቋ ኣተኲራ ትሰርሕ።እዛመጽሓፍ ብዙሕ ዝስራሕ ዕዮ/ሕቶታት ኣለዋ። ኣብ መወዳእታ ናይዛ መጽሓፍ ድማ መልሲ ናይዚ ኩሉ ሕቶታት ይርከብ። ስለዚ መልስኹም ከተረኣእይዎ/ቸክ ክትገብርዎ ትኽእሉ።.

ሕጂግዛእመጽሓፍ →
 


ሽወደንኛ ብእንግሊዝ
ሽወደንኛ ብእንግሊዝ
እዛ መጽሓፍ እዚኣ ብቋንቋ ዓረብ ዝዛረብን መምህር ናይ ኢሰፍን(SFI)ብዝኾነ ሰብ ዝተዳለወት እያ። ከምኡ ውን ኣብ ተማሃሮ(SFI)ዝተፈተነት እያ።እዛ መጽሓፍቋንቋሽወደን ውጽኢታዊ ትምህርቲ ቋንቋሽወደን ንወጻእተኛታት ትህብ፡ ብዝያዳ ድማ ንወጻእተኛታት ኣዝዮም ኣገደስቲ ኣብ ዝኾኑ ነገራት ኣተኵራ ትምህር። ከምኡ ውን እቶም ኣብ መዓልታዊ ሂወትና እንጥቀመሎምን ልሙዳትን ዝኾኑ ቃላትን ምሉእ ሓሳባትን ዝርርብን ትምህረና። ኣብዛ መጽሓፍ ዘሎ ኩሉ ቃላትን መግለጺታትን ብቋንቋ ኣደ ተተርጕሙ ኣሎ። ኣብ ነፍስወከፍ ምዕራፍ ብዙሕ ሕቶታት ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ገጻት ናይዛ መጽሓፍ ድማመልሲ ናይዚ ኩሉ ሕቶታት ይርከብ። ስለዚመልስኹም ከተረኣእይዎ/ቸክ ክትገብርዎ ትኽእሉ።እዛ መጽሓፍ ባዕልኻ ክትመሃር ብዝሰማማዕ መንገዲ ዝተሰርሐትን መቀጸልታ ናይ ቀዳማይ ክፋልቋንቋሽወደንSvenska språketእያ።
ሽወደንኛ ብእንግሊዝ

ሽወደንኛ ብእንግሊዝ

እዛ መጽሓፍ እዚኣ ብቋንቋ ዓረብ ዝዛረብን መምህር ናይ ኢሰፍን(SFI)ብዝኾነ ሰብ ዝተዳለወት እያ። ከምኡ ውን ኣብ ተማሃሮ(SFI)ዝተፈተነት እያ።እዛ መጽሓፍቋንቋሽወደን ውጽኢታዊ ትምህርቲ ቋንቋሽወደን ንወጻእተኛታት ትህብ፡ ብዝያዳ ድማ ንወጻእተኛታት ኣዝዮም ኣገደስቲ ኣብ ዝኾኑ ነገራት ኣተኵራ ትምህር። ከምኡ ውን እቶም ኣብ መዓልታዊ ሂወትና እንጥቀመሎምን ልሙዳትን ዝኾኑ ቃላትን ምሉእ ሓሳባትን ዝርርብን ትምህረና። ኣብዛ መጽሓፍ ዘሎ ኩሉ ቃላትን መግለጺታትን ብቋንቋ ኣደ ተተርጕሙ ኣሎ። ኣብ ነፍስወከፍ ምዕራፍ ብዙሕ ሕቶታት ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ገጻት ናይዛ መጽሓፍ ድማመልሲ ናይዚ ኩሉ ሕቶታት ይርከብ። ስለዚመልስኹም ከተረኣእይዎ/ቸክ ክትገብርዎ ትኽእሉ።እዛ መጽሓፍ ባዕልኻ ክትመሃር ብዝሰማማዕ መንገዲ ዝተሰርሐትን መቀጸልታ ናይ ቀዳማይ ክፋልቋንቋሽወደንSvenska språketእያ።

ሕጂግዛእመጽሓፍ →
 


ሽወደንኛ ብሶማል
ሽወደንኛ ብሶማል
እዛ መጽሓፍ እዚኣ ብቋንቋ ዓረብ ዝዛረብን መምህር ናይ ኢሰፍን(SFI)ብዝኾነ ሰብ ዝተዳለወት እያ። ከምኡ ውን ኣብ ተማሃሮ(SFI)ዝተፈተነት እያ።እዛ መጽሓፍቋንቋሽወደን ውጽኢታዊ ትምህርቲ ቋንቋሽወደን ንወጻእተኛታት ትህብ፡ ብዝያዳ ድማ ንወጻእተኛታት ኣዝዮም ኣገደስቲ ኣብ ዝኾኑ ነገራት ኣተኵራ ትምህር። ከምኡ ውን እቶም ኣብ መዓልታዊ ሂወትና እንጥቀመሎምን ልሙዳትን ዝኾኑ ቃላትን ምሉእ ሓሳባትን ዝርርብን ትምህረና። ኣብዛ መጽሓፍ ዘሎ ኩሉ ቃላትን መግለጺታትን ብቋንቋ ኣደ ተተርጕሙ ኣሎ። ኣብ ነፍስወከፍ ምዕራፍ ብዙሕ ሕቶታት ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ገጻት ናይዛ መጽሓፍ ድማመልሲ ናይዚ ኩሉ ሕቶታት ይርከብ። ስለዚመልስኹም ከተረኣእይዎ/ቸክ ክትገብርዎ ትኽእሉ።እዛ መጽሓፍ ባዕልኻ ክትመሃር ብዝሰማማዕ መንገዲ ዝተሰርሐትን መቀጸልታ ናይ ቀዳማይ ክፋልቋንቋሽወደንSvenska språketእያ።
ሽወደንኛ ብሶማል

ሽወደንኛ ብሶማል

እዛ መጽሓፍ እዚኣ ብቋንቋ ዓረብ ዝዛረብን መምህር ናይ ኢሰፍን(SFI)ብዝኾነ ሰብ ዝተዳለወት እያ። ከምኡ ውን ኣብ ተማሃሮ(SFI)ዝተፈተነት እያ።እዛ መጽሓፍቋንቋሽወደን ውጽኢታዊ ትምህርቲ ቋንቋሽወደን ንወጻእተኛታት ትህብ፡ ብዝያዳ ድማ ንወጻእተኛታት ኣዝዮም ኣገደስቲ ኣብ ዝኾኑ ነገራት ኣተኵራ ትምህር። ከምኡ ውን እቶም ኣብ መዓልታዊ ሂወትና እንጥቀመሎምን ልሙዳትን ዝኾኑ ቃላትን ምሉእ ሓሳባትን ዝርርብን ትምህረና። ኣብዛ መጽሓፍ ዘሎ ኩሉ ቃላትን መግለጺታትን ብቋንቋ ኣደ ተተርጕሙ ኣሎ። ኣብ ነፍስወከፍ ምዕራፍ ብዙሕ ሕቶታት ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ገጻት ናይዛ መጽሓፍ ድማመልሲ ናይዚ ኩሉ ሕቶታት ይርከብ። ስለዚመልስኹም ከተረኣእይዎ/ቸክ ክትገብርዎ ትኽእሉ።እዛ መጽሓፍ ባዕልኻ ክትመሃር ብዝሰማማዕ መንገዲ ዝተሰርሐትን መቀጸልታ ናይ ቀዳማይ ክፋልቋንቋሽወደንSvenska språketእያ።

ሕጂግዛእመጽሓፍ →
 


ሽወደንኛ ብትግርኛ
ሽወደንኛ ብትግርኛ
እዛ መጽሓፍ እዚኣ ብቋንቋ ዓረብ ዝዛረብን መምህር ናይ ኢሰፍን(SFI)ብዝኾነ ሰብ ዝተዳለወት እያ። ከምኡ ውን ኣብ ተማሃሮ(SFI)ዝተፈተነት እያ።እዛ መጽሓፍቋንቋሽወደን ውጽኢታዊ ትምህርቲ ቋንቋሽወደን ንወጻእተኛታት ትህብ፡ ብዝያዳ ድማ ንወጻእተኛታት ኣዝዮም ኣገደስቲ ኣብ ዝኾኑ ነገራት ኣተኵራ ትምህር። ከምኡ ውን እቶም ኣብ መዓልታዊ ሂወትና እንጥቀመሎምን ልሙዳትን ዝኾኑ ቃላትን ምሉእ ሓሳባትን ዝርርብን ትምህረና። ኣብዛ መጽሓፍ ዘሎ ኩሉ ቃላትን መግለጺታትን ብቋንቋ ኣደ ተተርጕሙ ኣሎ። ኣብ ነፍስወከፍ ምዕራፍ ብዙሕ ሕቶታት ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ገጻት ናይዛ መጽሓፍ ድማመልሲ ናይዚ ኩሉ ሕቶታት ይርከብ። ስለዚመልስኹም ከተረኣእይዎ/ቸክ ክትገብርዎ ትኽእሉ።እዛ መጽሓፍ ባዕልኻ ክትመሃር ብዝሰማማዕ መንገዲ ዝተሰርሐትን መቀጸልታ ናይ ቀዳማይ ክፋልቋንቋሽወደንSvenska språketእያ።
ሽወደንኛ ብትግርኛ

ሽወደንኛ ብትግርኛ

እዛ መጽሓፍ እዚኣ ብቋንቋ ዓረብ ዝዛረብን መምህር ናይ ኢሰፍን(SFI)ብዝኾነ ሰብ ዝተዳለወት እያ። ከምኡ ውን ኣብ ተማሃሮ(SFI)ዝተፈተነት እያ።እዛ መጽሓፍቋንቋሽወደን ውጽኢታዊ ትምህርቲ ቋንቋሽወደን ንወጻእተኛታት ትህብ፡ ብዝያዳ ድማ ንወጻእተኛታት ኣዝዮም ኣገደስቲ ኣብ ዝኾኑ ነገራት ኣተኵራ ትምህር። ከምኡ ውን እቶም ኣብ መዓልታዊ ሂወትና እንጥቀመሎምን ልሙዳትን ዝኾኑ ቃላትን ምሉእ ሓሳባትን ዝርርብን ትምህረና። ኣብዛ መጽሓፍ ዘሎ ኩሉ ቃላትን መግለጺታትን ብቋንቋ ኣደ ተተርጕሙ ኣሎ። ኣብ ነፍስወከፍ ምዕራፍ ብዙሕ ሕቶታት ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ገጻት ናይዛ መጽሓፍ ድማመልሲ ናይዚ ኩሉ ሕቶታት ይርከብ። ስለዚመልስኹም ከተረኣእይዎ/ቸክ ክትገብርዎ ትኽእሉ።እዛ መጽሓፍ ባዕልኻ ክትመሃር ብዝሰማማዕ መንገዲ ዝተሰርሐትን መቀጸልታ ናይ ቀዳማይ ክፋልቋንቋሽወደንSvenska språketእያ።

ሕጂግዛእመጽሓፍ →
 እቲ ውጽኢት ተወሰኹ ኣሎ።

ምጥላብ/ምእዛዝ

    ምሕዳስ ጠለብ
    ድምር/ብዝሒ ገንዘብ: 0 kr
    ድምር/ብዝሒ ገንዘብ (ምስ ግብሪ): 0 kr
    ስም ናይ ቤት ትምህርቲ/ኩባንያ
    ናይ፣ቲ ዝጠልብ ስምን ስም ኣቦን
    ኣድራሻ
    ቁጽሪ ፖስታ
    ቦታ/ዓዲ
    ናይ ኢመይል ኣድራሻ
    ቁጽሪ ተሌፎን
    ተቀባሊ ፋክቱራ/ቅብሊት
    ምስክር ፋክቱራ/ቅብሊት
    ኣድራሻ ፋክቱራ/ቅብሊት
    ቁጽሪ ፖስታ
    ቦታ/ዓዲ
    ምሉእ ስም
    ቁጽሪ ፖስታ
    ቦታ/ዓዲ
    ናይ ኢመይል ኣድራሻ
    ቁጽሪ ተሌፎን
    ዝተረፈ/ተወሳኺ

    ንዓና ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ወይ ሕቶ ምስ ዝህልወካ ኣብዚ ክትመልእ ትኽእል።

    ቪድዮታት

    ብዛዕባና

    ንሕና ንውህደትን ውልቃዊ ዕቤትን ኣዚና ኢና ንህንጠ። ስለ ዝኾነ ድማ ኢና ኣብኡ ኣተኲርና፡ ምኽንያቱ ኣብ ብዙሕነት ሕብረተሰብ ስለንኣምን። ዕላማና ብዘይ ኣፈላላይ ንምምዕባል ውልቀሰባት እዩ።

    ዝተመሓየሸን መሃዚ መንገድን ንምርካብ ጽዒርና፡ ብቁዕን ሞያዊ ስራሕን ንምስራሕ ምስ ሞያውያን ሰባት ብምትሕብባር ሰሪሕና።

    ንሕና ሓደስቲ ሓሳባት ነመንጩ/ንሓስብ ምዕባለ ሕብረተሰብ ድማ ንኽተል። ለውጢ ሕብረተ ሰብ ብዘየገድስ ንሕና ነዚ እዋናዊ ድሌት/ሕቶ ንምምላስ እቲ ዝበለጸ መሳርሒ ኣብ ምንዳይ/ምድላይ ንርከብ።

    Utvecklad av Webdom